Regulamin biegów dziecięcych

II Łódzki Bieg Niepodległości 2015

Regulamin biegów dziecięcych

 

I. ORGANIZATOR
Klub Sportowy „Alaska" z siedzibą w Łodzi.

 

II. WSPÓŁORGANIZATOR

1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

 

III. CELE

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Łodzi.
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

IV. KATEGORIE

 1. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:
 • ~100 m – dla dzieci urodzonych w latach (2009 - 2015)
 • ~250 m – dla dzieci urodzonych w latach (2006 – 2008)
 • ~500 m – dla dzieci urodzonych w latach (2003 – 2005)
 • ~1000 m – dla dzieci urodzonych w latach (2000 – 2002)

V. ZASADY UCZESTNICTWA

- Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę www.bieg11listopada.pl do wyczerpania limitu 200 uczestników – 50 dzieci na każdą kategorię wiekową lub do dnia 04.11.2015 do godz. 20:00.

- Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.ploraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu

- Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 14 października 2015 roku o godzinie 19:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

biuro zawodów czynne będzie zgodnie z informacją zawartą w regulaminie biegu głównego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W biegach dziecięcych pobierana będzie opłata startowa w wysokości 7 zł. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 4. Zgłoszenie dziecka do nieprawidłowej kategorii wiekowej skutkować będzie usunięciem dziecka z listy startowej bez zwrotu opłaty startowej.
 5. Na liście startowej wyświetlane będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 6. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, które bezwzględnie musi być zamieszczony z przodu.
 7. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsce od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach dodatkowo otrzymają statuetki oraz upominki.
 8. Biegi dziecięce rozpoczną się około 13:00, zaraz po dekoracji biegu głównego.
 9. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 10. Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać legitymację szkolną dziecka (dotyczy dzieci uroczonych w latach 2000 – 2009)
 11. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 12. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu II Łódzkiego Biegu Niepodległości.